Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/11/7/2015

termin składania ofert:

22.01.2016.

Pliki

          Szczecin, dnia 22.01.2016r.

    Znak sprawy: M/11/7/2015

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert:

 Zadanie I

Oferta nr 1 – Dominika Markowska, 170 pkt

 Zadanie II

 Oferta nr 2 – Anna Dworecka – 125 pkt

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 Zadanie III

zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

  

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-01-14, :10:03:14

Czas modyfikacji: 2016-01-26, :09:11:59

Ilość odsłon: 1023