Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/2/8/2016

termin składania ofert:

10.05.2016.

Pliki

          Szczecin, dnia 12.05.2016r.

  Znak sprawy: M/2/8/2016

   

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 

na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

 Oferta nr 1 – Iwona Pędziwiatr

Oferta nr 2 – Mirosław Pawłowski

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

KOMENDANT

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

     

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-04-29, :14:37:57

Czas modyfikacji: 2016-05-13, :10:22:09

Ilość odsłon: 1131