Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/2/9/2017

termin składania ofert:

03.02.2017.

Pliki

Znak sprawy: M/2/9/2017                                                                       Szczecin, dnia 26.01.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgniarskie, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wykonywania badań i zabiegów metodą endoskopii urologicznej  przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń.

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies. od dnia podpisania.

 Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 8/, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 03.02.2017r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 03.02.2017r., do godz. 12.00.

 Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, 03.02.2017r., godz. 14.00.

 Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                      

 Komendant

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-01-27, :11:04:36

Czas modyfikacji: 2017-01-27, :11:29:15

Ilość odsłon: 1050