Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/4/7/2015

termin składania ofert:

19.08.2015.

Pliki

Znak sprawy: M/4/7/2015                                                                       Szczecin, dnia 17.07.2015 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015  poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 

Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju świadczenia pielęgniarskie

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w Oddziałach szpitalnych i Izbie Przyjęć (z wyłączeniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Bloków Operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Zadanie II

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Hematologii w Gabinecie Chemioterapii Dziennej, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem czasu udzielania świadczeń

Zadanie III

udzielanie świadczeń pielęgniarskich w Oddziale Urologii w Gabinecie Endoskopii Urologicznej, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem czasu udzielania świadczeń

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich z zakresu  anestezji i intensywnej opieki w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokach Operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń*

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta na okres 24 mies. od dnia podpisania.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 8/, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 19.08.2015r., i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do 19.08.2015 r., do godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, 19.08.2015 r., godz. 10.30.

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
25/08/2015 Ogłoszenie Wyników M 4 7 2015 45 Kb
17/07/2015 Ogłoszenie O Konkursie M 4 7 2015 31 Kb
17/07/2015 SWKO M 4 7 2015 111 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty M 4 7 2015 45 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 2 ANKIETA DO ZLECENIA M 4 7 2015 51 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 3 Wzór Umowy Zadanie I 112 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 4 Wzór Umowy Zadanie II 112 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 5 Wzór Umowy Zadanie III 112 Kb
17/07/2015 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Zadanie IV 111 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2015-07-17, :12:41:41

Czas modyfikacji: 2015-07-17, :12:48:24

Ilość odsłon: 1303