Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/6/9/2017

termin składania ofert:

19.04.2017.

Pliki

Szczecin, dnia 20.04.2017r.                                                                       Znak sprawy: M/6/9/2017

 

   OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

 Zadanie I

Oferta nr 1 –  Monika Krzysztoń

Oferta nr 2 – Beata Kołpiewicz

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 Zadanie II  i III zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 KOMENDANT

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-04-11, :08:54:11

Czas modyfikacji: 2017-04-24, :08:33:59

Ilość odsłon: 1013