Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń pielęgniarskich znak sprawy- M/7/9/2017

termin składania ofert:

14.06.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 20.06.2017r.

  Znak sprawy: M/7/9/2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

Oferta nr 1 –  Mirela Piskorek,

Oferta nr 3 – Agnieszka Hełma,

Oferta nr 4  – Sylwia Uglik,

Oferta nr 5 – Katarzyna Napora,

 

Zadanie II

Oferta nr 2 – Agnieszka Andrzejewska,

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Zadanie  III zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

KOMENDANT

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

  

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował:

Czas wytworzenia: 2017-05-30, :08:45:17

Czas modyfikacji: 2017-06-20, :12:16:19

Ilość odsłon: 1048