Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagn. i lab. M/11/17/2022

termin składania ofert:

28.06.2022.

Pliki

Znak sprawy: M 11/17/2022                                                                   Szczecin, dnia 06.06.2022r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie, kontrahentom Szpitala oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie, których rodzaje i liczbę określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

 

Umowy zostaną zawarte na okres 36 miesięcy od 16.07.2022r.

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/ oraz w Dziale Marketingu od poniedziałku do piątku, w godz.9.00 – 14.00.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 28.06.2022r. do godz. 10.00.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 28.06.2022r. , godz. 10.30.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. ogloszenie o konkursie M 11 17 2022

2. SWKO  M 11 17 2022

3. zalacznik nr 1 Opis przedmiotu konkursu M 11 17 2022

4. zalacznik nr 2 do SWKO M 11 17 2022

5. Zalacznik nr 3 do SWKO  FORMULARZ CENOWY M 11 17 2022

6. zalacznik nr 4 - Oswiadczenie M 11 17 2022

7. zalacznik nr 5 - wykaz Podwykonawcow M 11 17 2022

8. Zalacznik nr 6 - wzor umowy M 11 17 2022

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1 M 11 17 2022

10. odpowiedz na pytania nr 1 i 2 z dn. 23.06.2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2022-06-06, :10:22:16

Czas modyfikacji: 2022-06-24, :15:00:26

Ilość odsłon: 24