Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych M/3/13/2020

termin składania ofert:

25.06.2020.

Pliki

                                                                                                                      Szczecin, 01.07.2020r.     Znak sprawy: M/3/13/2020

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

dotyczy: konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ          w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Szczecinie

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

1/ zadania nr:  1, 5, 6, 7, 9 - Diagnostyka Sp. z o.o., ul. prof. Michała Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków, Region Zachodniopomorski, ul. Wojska Polskiego 24, 73-110 Stargard Szczeciński

 2/ zadania nr: 2, 3 - ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, Warszawa

 3/ zadania nr:  8 - SYNEVO Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa

4/ zadania 4, 10 - brak ofert

Uzasadnienie wyboru: zaoferowano najniższą cenę, spełniono warunki udziału w konkursie, złożono ofertę przed upływem wymaganego terminu.

 

Z powyższymi Oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Zadanie 4 i 10 zostają unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 
                                                                                    KOMENDANT

                               płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

                                                          

Pliki do pobrania:

  1. Ogloszenie M 3 13 2020
  2. SWKO M 3 13 2020
  3. zalacznik nr 1 - Opis przedmiotu konkursu M 3 13 2020
  4. Zalacznik nr 2 - Formularz ofertowy M 3 13 2020
  5. zalacznik nr 3 - Formularz cenowy M 3 13 2020
  6. zalacznik nr 4 - Oświadczenie
  7. zalacznik nr 5 - Wykaz Podwykonawców
  8. Zalacznik nr 6 - Wzór umowy M 3 13 2020
  9. PYTANIA I ODPOWIEDZI nr 1 M 3 13 2020
  10. zalacznik nr 1 Opis przedmiotu konkursu M 3 13 2020 po modyfikacji nr1
Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2020-06-10, :13:11:21

Czas modyfikacji: 2020-07-01, :14:27:25

Ilość odsłon: 570