Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/10/8/2016

termin składania ofert:

23.12.2016.

Pliki

           Szczecin, dnia 29.12.2016r                                                            Znak sprawy: M/10/8/2016

 

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert.

 Oferty złożone w konkursie:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika radiologii w Pracowni Radiologii zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 3 – Elżbieta Idziorek

 Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika analityki medycznej w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 – Beata Kostkiewicz

Oferta nr 2  –  Teresa Bednarz

 Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta:

Zadanie I

Oferta nr 3 – Elżbieta Idziorek

 Zadanie II zostaje unieważnione

Uzasadnienie:

Kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

 

  KOMENDANT

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2016-12-22, :15:38:18

Czas modyfikacji: 2016-12-30, :09:57:54

Ilość odsłon: 898