Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/10/9/2017

termin składania ofert:

18.07.2017.

Pliki

                         Szczecin, dnia 20.07.2017r.

  Znak sprawy: M/10/9/2017

 

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie II

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 2 –  Krystyna Mikołajewska

 

Zadanie III

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich z zakresu z anestezji i intensywnej terapii w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz blokach operacyjnych, przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 –  Marta Borzyskowska

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Zadanie  I i IV zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

KOMENDANT

wz.  ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-07-05, :09:15:19

Czas modyfikacji: 2017-07-21, :16:32:14

Ilość odsłon: 895