Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/5/9/2017

termin składania ofert:

23.03.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 24.03.2017r.

  Znak sprawy: M/5/9/2017

   

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

 w zakresie Świadczeń Pielęgniarskich

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

 Zadanie I

Oferta nr 3 –  Marzena Barczak

Oferta nr 1 – Aleksandra Werra

 Zadanie II

Oferta nr 2 – Elżbieta Grażyna Wrona

 Zadanie III

Oferta nr 4  – Kamila Depa

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

 

Zadanie IV i V zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 KOMENDANT

 cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

 

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-03-14, :15:31:54

Czas modyfikacji: 2017-03-27, :12:04:30

Ilość odsłon: 1120