Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/7/6/2014

termin składania ofert:

21.11.2014.

Pliki

Szczecin, dnia 11.12.2014r.

        Znak sprawy: M/7/6/2014

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ informuje o rozstrzygnięciu konkursu ofert w dniu 11.12.2014r. Wyniki konkursu w załączeniu.

 

Szczecin, dnia 05.12.2014r.

        Znak sprawy: M/7/6/2014

  

OGŁOSZENIE

O PRZESUNIĘCIU TERMINU

ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 Udzielający Zamówienia zawiadamia, że termin rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – znak sprawy M/7/6/2014 zostaje przesunięty.

Wyniki  konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.Znak sprawy: M/7/6/2014    

                                                                  Szczecin, 17.11.2014r.

W związku ze zmianami wprowadzonymi przez Udzielającego Zamówienia w Zadaniu I pkt. 10 oraz wprowadzeniu Zadania 2 pkt. 22  modyfikacji nr 3 ulega Ogłoszenie, SWKO oraz załącznik nr 1.

Termin składania ofert : 21.11.2014r. godz. 11.30 


Obowiązujące pliki po modyfikacji nr 3 :
 
- ogłoszenie o konkursie M 7 6  2014 po modyfikacji nr 3
- SWKO M 7 6 2014 po modyfikacji nr 3
- załącznik nr 1 - Formularz oferty po modyfikacji nr 3Szczecin, dnia 05.11.2014 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 217) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny.

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p. 8/, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 19.11.2014r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 19.11.2014r. do godz. 11.30.

 5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Pokój Naczelnej Pielęgniarki, dnia 19.11.2014r., godz. 12.00.

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 217) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

 

                               

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
11/12/2014 Ogłoszenie Wyników M 7 6 2014 4.93 MB
18/11/2014 Ogłoszenie O Konkursie M 7 6 2014 Po Modyfikacji Nr 3 64 Kb
18/11/2014 SWKO M 7 6 2014 Po Modyfikacji Nr 3 130 Kb
18/11/2014 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Po Modyfikacji Nr 3 71 Kb
07/11/2014 Ogłoszenie O Konkursie M 7 6 2014 Po Modyfikacji Nr 2 06.11.2014r. 64 Kb
07/11/2014 SWKO M 7 6 2014 Po Modyfikacji Nr 2 06.11.2014r. 130 Kb
07/11/2014 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Po Modyfikacji Nr 2 06.11.2014r. 74 Kb
05/11/2014 Ogłoszenie O Konkursie M 7 6 2014 Po Modyfikacji 62 Kb
05/11/2014 SWKO M 7 6 2014 Po Modyfikacji 124 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty Po Modyfikacji 05.11.2014r. 58 Kb
05/11/2014 Ogłoszenie O Konkursie M 7 6 2014 34 Kb
05/11/2014 SWKO M 7 6 2014 123 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 1 Formularz Oferty 56 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 2 Wzór Umowy Zadanie I, II, VI, VII świadczenia Zdrowotne Ogólna 1 34 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 3 Wzór Umowy Zadanie II Pkt 19 POZ 1 35 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 4 Wzór Umowy Zadanie II Pkt 20 Poradnia Chirurgii Stom. 1 33 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 5 Wzór Umowy Zadanie II Pkt 21 Poradnia Protetyki Stom. 1 33 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Zadanie III Pracownie Diagnostyczne 1 31 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Zadanie IV Dyżury Stacjonarne 1 27 Kb
05/11/2014 Załącznik Nr 8 Wzór Umowy Zadanie V Dyżury W Formie Gotowości 1 28 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2014-11-05, :08:36:21

Czas modyfikacji: 2014-12-11, :14:56:54

Ilość odsłon: 1578