Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/8/9/2017

Znak sprawy: M/8/9/2017                                                                     Szczecin, dnia 14.06.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

  1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00, fax. 91 810 58 02

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych:

Zadanie I

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii

Zadanie II

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

Zadanie III

Pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika analityki medycznej w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

a/ Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

b/ Umowa zostanie zawarta dla zadania I-III na okres 36 mies. i dla zadania IV - 24 mies. od dnia podpisania.

 Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing /p.101/, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 22.06.2017r., do godz. 12.00 i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

 Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, 22.06.2017r., do godz. 12.00.

 Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, Marketing p. 101, 22.06.2017r., do godz. 12.30.

 Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: w ciągu 14 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.                                                      

 

Komendant

cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-06-14, :13:51:32

Czas modyfikacji: 2017-06-14, :14:00:29

Ilość odsłon: 961