Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/9/9/2017

termin składania ofert:

18.07.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 21.07.2017r.

  Znak sprawy: M/9/9/2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu:

Złożone oferty:

Zadanie I

udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu urologii w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach oraz  podmiotom z którymi Udzielający Zamówienia ma zawarte umowy, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń pacjentom Oddziału Urologii oraz przyjazd na wezwanie dyżurującego personelu Oddziału i wykonanie niezbędnych badań oraz koordynowanie pracą Oddziału Urologii i Poradni Urologicznej

brak ofert

 Zadanie II

udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu urologii w Oddziale Urologii i Poradni Urologicznej, udzielanie konsultacji w innych oddziałach  oraz  podmiotom, z którymi Udzielający Zamówienia ma zawarte umowy pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń pacjentom Oddziału Urologii oraz przyjazd na wezwanie dyżurującego personelu  Oddziału i wykonanie niezbędnych badań

Oferta nr 1 –  Norbert Taraszkiewicz

Oferta nr 2 –  Igor Frulenko

 Zadanie III

Koordynowanie pracą Izby Przyjęć w zakresie planowych i nagłych przyjęć pacjentów, udzielanie doraźnej pomocy medycznej oraz udzielanie świadczeń podmiotom, z którymi Udzielający Zamówienia ma zawarte umowy

brak ofert

 Zadanie  I i III zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Zadanie II zostaje unieważnione ponieważ wartość obu ofert przekracza szacunkową wartość jaką Udzielający Zamówienia zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

KOMENDANT

wz.  ppłk mgr Jarosław NARLOCH

 

 

Szczecin, 07.07.2017r               

Znak sprawy: M/9/9/2017

 

  OGŁOSZENIE

O PRZESUNIĘCIU TERMINU

SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 Udzielający Zamówienia zawiadamia, że termin składania ofert w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – znak sprawy M/9/9/2017 zostaje przesunięty z dnia 10.07.2017r. godz. 10.00 na 18.07.2017r. godz. 10.00.

                       

                             KOMENDANT

                                                                       wz. ppłk mgr Jarosław NARLOCH        

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-07-03, :14:49:39

Czas modyfikacji: 2017-07-21, :16:48:39

Ilość odsłon: 1018