Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowtnych przez pielegniarki i ratowników znak sprawy M/17/10/2017

termin składania ofert:

05.12.2017.

Pliki

          Szczecin, dnia 08.12.2017r.

  Znak sprawy: M/17/10/2017

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejsze wybrano oferty:

Zadanie I

udzielanie całodobowych świadczeń pielęgniarskich w oddziałach szpitalnych i izbie przyjęć (z wyłączeniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz bloków operacyjnych), przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 1 –  Beata Grabowska

Oferta nr 6 –  Marta Trzcińska

 

Zadanie IV

udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego w Izbie Przyjęć przez wszystkie dni tygodnia, zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

Oferta nr 3 –  Żaneta Rokitowska

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Oferty odrzucone:

Oferta nr 2 –  Katarzyna Parnicka,

Oferta nr 4 –  Aleksandra Gawlik,

Oferta nr 5 –  Anna Kaczyńska,

 

Zadanie  II i III zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-11-24, :08:34:25

Czas modyfikacji: 2017-12-08, :16:28:23

Ilość odsłon: 1070