Przetarg

konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni gin.-poł., Poradni gastroenterologicznej i Pracowni endoskopii M/12/17/2022

termin składania ofert:

21.06.2022.

Pliki

                      Znak sprawy: M / 12 / 17 /2022                                                                                      Szczecin, dnia 08.06.2022r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE

 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

1.NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA.

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

 

2. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU.

Przedmiotem konkursu ofert jest:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza na rzecz Szpitala w zakresie  położnictwa i ginekologii  w Poradni Ginekologiczno-Położniczej.

 

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz Szpitala w zakresie gastroenterologii,  w Poradni gastroenterologicznej, Pracowni Endoskopii oraz pełnienie dyżurów lekarskich w formie gotowości.

 

Oferent udzielać będzie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, innym osobom uprawnionym do świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na rzecz  Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia.

 

Umowa zostanie zawarta  od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. dla zadania I

Umowy zostaną zawarte od 01.07.2022r. na okres 36 mies. - dla zadania II

 

3.Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz Formularz oferty do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl. /konkursy ofert/.

 

4.Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, do dnia 21.06.2022r. do godz. 10.00. do godz. 10.00.

 

5.Miejsce i termin otwarcia ofert: ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 21.06.2022r. , godz. 10.30.

 

6.Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 dni od terminu złożenia oferty. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

 

7.Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

 

8.Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI


1. ogloszenie o konkursie M 12 17 2022

2. SWKO M  12 17  2022

3. zalacznik nr 1 - Formularz oferty M 12 17 2022

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Marcin Szczerba

Modyfikował: Marcin Szczerba

Czas wytworzenia: 2022-06-08, :11:40:03

Czas modyfikacji: 2022-06-08, :12:22:05

Ilość odsłon: 59