Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć, dyżury lekarskie w IP i oddziałach, w Pracowni Radiologii, OAIIT, Medycyna Pracy, Poradnia chorób płuc znak sprawy: M/2/19/2023

termin składania ofert:

17.02.2023.

Pliki

Znak sprawy: M / 2 / 19 /2023                                                             Szczecin, dnia 22.02.2023r.

Sprawa Marketing. 5330.1.2.2023                  

  

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, o rozstrzygnięciu konkursu ofert:

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZE:

Zadanie I

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć oraz pełnienie stacjonarnych dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć oraz Oddziałach Szpitalnych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 4 – Nina Hsino-Sito

oferta nr 5 – Sławomir Szabowski

oferta nr 6 – Ryszard Rzeuski

 

Zadanie III

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Blokach Operacyjnych przez lekarzy specjalistów anestezjologii i intensywnej terapii zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

 oferta nr 1 – Katarzyna Hawryluk-Macke

oferta nr 3 – Anna Lewandowska

 

Zadanie V

udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chorób Płuc, udzielanie konsultacji pacjentom innych oddziałów Szpitala oraz udzielanie konsultacji na rzecz Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej, Medycyny Pracy i innych podmiotów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

 oferta nr 2 – Waldemar Śpiewak

 

Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  ZADANIA UNIEWAŻNIONE:

Zadanie II

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Pracowni Radiologii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń w Pracowni Radiologii zgodnie z harmonogramem  udzielania świadczeń

brak ofert

 

Zadanie IV

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy z zakresu medycyny pracy w Poradni Medycyny Pracy Przychodni Specjalistycznej zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń

brak ofert

 Zadanie II i IV zostało unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 Komendant

 

płk mgr Krzysztof JURKOWSKI

Pliki:

1. Ogłoszenie o konkursie M 2 19 2023

2. SWKO M 2 19 2023

3. Załącznik nr 1 - Formularz oferty do konkursu M 2 19 2023


Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2023-02-13, :14:16:22

Czas modyfikacji: 2023-02-23, :15:27:59

Ilość odsłon: 77