Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, klem oraz narzędzi jednorazowych do chirurgii z podziałem na 21 zadań

termin składania ofert:

11.06.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 78361-2015 z dnia 2015-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych , klem oraz narzędzi jednorazowych do chirurgii z podziałem na 21 zadań o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art....
Termin składania ofert: 2015-06-11

 

Szczecin: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, klem oraz narzędzi jednorazowych do chirurgii z podziałem na 21 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 190164 - 2015; data zamieszczenia: 27.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 78361 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych, siatek chirurgicznych, klem oraz narzędzi jednorazowych do chirurgii z podziałem na 21 zadań do 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych , klem oraz narzędzi jednorazowych do chirurgii z podziałem na 21 zadań o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.21-4, 33.18.41.00-4, 33.14.11.22-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Nici wchłanialne syntetyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98766,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 100490,93

 • Oferta z najniższą ceną: 100490,93 / Oferta z najwyższą ceną: 100490,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Nici wchłanialne syntetyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25429,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11158,56

 • Oferta z najniższą ceną: 11158,56 / Oferta z najwyższą ceną: 11158,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Nici monofilamentowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33606,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 34238,89

 • Oferta z najniższą ceną: 34238,89 / Oferta z najwyższą ceną: 34238,89

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Nici syntetyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6417,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6541,30

 • Oferta z najniższą ceną: 6541,30 / Oferta z najwyższą ceną: 6541,30

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Nici sytetyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30862,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31503,43

 • Oferta z najniższą ceną: 31503,43 / Oferta z najwyższą ceną: 31503,43

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Nici sytetyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7359,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3868,17

 • Oferta z najniższą ceną: 3868,17 / Oferta z najwyższą ceną: 3868,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Nici sytetyczne wchłanialne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17313,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17639,47

 • Oferta z najniższą ceną: 17639,47 / Oferta z najwyższą ceną: 17639,47

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Nici niewchłanialne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6627,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6753,46

 • Oferta z najniższą ceną: 6753,46 / Oferta z najwyższą ceną: 6753,46

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Nici wchłanialne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5396,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5497,11

 • Oferta z najniższą ceną: 5497,11 / Oferta z najwyższą ceną: 5497,11

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: Nici specjalistyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1422,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1449,06

 • Oferta z najniższą ceną: 1449,06 / Oferta z najwyższą ceną: 1449,06

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: Siatka chirurgiczna

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37945,36

 • Oferta z najniższą ceną: 37945,36 / Oferta z najwyższą ceną: 37945,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: Narzędzie wieloraozwego użytku, nakładki jednorazowego uzytku z przewodem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Covidien Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88562,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 102084,88

 • Oferta z najniższą ceną: 102084,88 / Oferta z najwyższą ceną: 102084,88

 • Waluta: PLN.

 

Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Izabela Bobik

Modyfikował: Izabela Bobik

Czas wytworzenia: 2015-05-29, :09:20:18

Czas modyfikacji: 2015-07-27, :12:33:16

Ilość odsłon: 1275