Przetarg

Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów zużywalnych do centralnej sterylizatorni

termin składania ofert:

08.06.2015.

Pliki

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 76693-2015 z dnia 2015-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 6 zadań o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
Termin składania ofert: 2015-06-08

 


 

 

 

Szczecin: Dostawa materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 177124 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 76693 - 2015r.

 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8105800, faks 091 8105802.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych dla Centralnej Sterylizatorni z podziałem na 6 zadań.

 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.12.41.31-2, 33.77.20.00-2.

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 2

 

Nazwa: Plomba, biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną, etykiety do metkownic

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • AMED Biuro Techniczno-Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn, kraj/woj. mazowieckie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36049,30 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 37678,15

 • Oferta z najniższą ceną: 37678,15 / Oferta z najwyższą ceną: 37678,15

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 3

 

Nazwa: Rękaw papierowo-foliowy

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. NIedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41242,06 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 37552,14

 • Oferta z najniższą ceną: 37552,14 / Oferta z najwyższą ceną: 39493,44

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 4

 

Nazwa: Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do tlenku etylenu, biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodne, naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do tlenek etylenu, test Bowie Dicka

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • Konsorcjum: 3M Poland Sp. z o.o. - Lider wraz z NETTLE S.A., al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43311,20 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 51262,32

 • Oferta z najniższą ceną: 51262,32 / Oferta z najwyższą ceną: 51262,32

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 5

 

Nazwa: Włóknina dwukolorowa fioletowo - niebieska, Opakowania włókninowo-foliowe, taśma do zamykania pakietów

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ANKA, ul. Niepodległości 58, 73-110 Stargard Szczeciński, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21645,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 24528,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24528,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24528,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 6

 

Nazwa: Papier krepowy , szybki test do wykrywania pozostałości protein lub hemoglobiny, wskaźnik do sterylizacji parowej

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2015.

 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 

 • INFORMER MED. Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Ponań, kraj/woj. wielkopolskie.

 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21400,00 PLN.

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

 • Cena wybranej oferty: 24192,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24192,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24192,00

 • Waluta: PLN.


Pliki
Data Tytuł Rozmiar

Wytworzył:

Udostępnił: Małgorzata Jarosz

Modyfikował: Małgorzata Jarosz

Czas wytworzenia: 2015-05-27, :10:06:53

Czas modyfikacji: 2015-07-15, :09:00:01

Ilość odsłon: 1424