Przetarg

konkurs ofert na świadczenia pielęgniarskie M/5/5/2014

termin składania ofert:

27.06.2014.

Pliki

Znak sprawy: M/5/5/2014                                                             Szczecin, dnia 27.06.2014r.

 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH

 

 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę:

 Zadanie III

Oferta nr 1 – Iwona Pędziwiatr -  uzyskała 98 pkt.

 Z oferentem zostanie zawarta umowa na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych z zakresu instrumentowania do zabiegów w zintegrowanym bloku operacyjnym i salach operacyjnych.

 Zadanie I i II

zostaje unieważnione ponieważ do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta.

 

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2014-06-24, :09:15:40

Czas modyfikacji: 2014-06-27, :14:29:14

Ilość odsłon: 1179