Przetarg

konkurs ofert na udzielanie swiadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne M/5/10/2018

termin składania ofert:

28.06.2018.

Pliki

           Szczecin, dnia 02.07.2018 r.

        znak sprawy M/5/10/2018

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje, że w przedmiotowym konkursie wybrano jako najkorzystniejsze oferty:

 1/ zadania nr:  1,  3, 4, 6, 7, 10, 11 - Diagnostyka Sp. z o.o., Region Zachodniopomorski, ul. Wojska Polskiego 24, Stargard Szczeciński

 2/ zadania nr: 2 - ALAB laboratoria Sp. z o.o., ul. Stępińska 22/30, Warszawa

 

 3/ zadania nr: 5, 8 - SYNEVO Sp. z o.o., ul. Zamieniecka 80 lok. 401, 04-158 Warszawa

 4/ zadania nr: 9 - Zakład Diagnostyki Medycznej Sp. z o.o., ul. Dobra 38a, Poznań

 

 Uzasadnienie wyboru: zaoferowano najniższą cenę, spełniono warunki udziału

w konkursie, złożono ofertę przed upływem wymaganego terminu.

 Z powyższymi oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

 


Znak sprawy: M /5 /10/2018                                                             Szczecin, dnia 26.06.2018r.

W związku z zadanymi pytaniami i wprowadzonymi zmianami modyfikacji ulega Załącznik nr 1 i Załącznik nr 3 Formularz cenowy oraz załacznik nr 6.

 


Znak sprawy: M /5 /10/2018                                                             Szczecin, dnia 21.06.2018r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE


na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH i LABORATORYJNYCH PACJENTOM 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE ORAZ NA POTRZEBY ORZECZNICTWA REJONOWEJ WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

 

  1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 261 455 800; fax. 261 455 802

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej komisji Lekarskiej w Szczecinie, których rodzaje i liczbę określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty jej zawarcia.

Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu  i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.9.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 261 455 988, do dnia 28.06.2018r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.

Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin, do dnia 28.06.2018r. do godz. 10.30

Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Piotra Skargi 9-11, Marketing, 28.06.2018r. godz. 11.00.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.

Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.

Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 i 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków Publicznych.

 

                                                                                   KOMENDANT

płk mgr inż. Krzysztof PIETRASZKO

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
21/06/2018 Ogłoszenie M 5 10 2018 68 Kb
21/06/2018 SWKO M 5 10 2018 108 Kb
21/06/2018 Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Konkursu M 5 10 2018 46 Kb
21/06/2018 Załącznik Nr 2 Formularz Ofetowy M 5 10 2018 36 Kb
21/06/2018 Zalacznik Nr 3 Formularz Cenowy Do Konkursu M 5 10 2018 64 Kb
21/06/2018 Załącznik Nr 4 Oświadczenie 27 Kb
21/06/2018 Załącznik Nr 5 Wykaz Podwykonawców 27 Kb
21/06/2018 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy 80 Kb
26/06/2018 Pytania I Odpowiedzi Z Dn. 26.06.2018r. 228 Kb
26/06/2018 Zalacznik Nr 3 Formularz Cenowy Do Konkursu M 5 10 2018 Po Modyfikacji 66 Kb
26/06/2018 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Po Modyfikacji 82 Kb
26/06/2018 Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Konkursu M 5 10 2018 Po Modyfikacji 47 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2018-06-21, :12:18:35

Czas modyfikacji: 2018-07-03, :08:50:15

Ilość odsłon: 1265