Przetarg

konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych znak sprawy M/4/9/2017

termin składania ofert:

21.02.2017.

Pliki

           Szczecin, dnia 21.02.2017r.

Znak sprawy: M/4/9/2017

  OGŁOSZENIE WYNIKÓW

KONKURSU OFERT

udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań przez technika analityki medycznej w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej zgodnie z przyjętym harmonogramem udzielania świadczeń

  

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie informuje o wynikach konkursu ofert.

 Oferty złożone w konkursie:

 Oferta nr 1  –  Teresa Bednarz

Oferta nr 2 – Beata Kostkiewicz

 

Jako najkorzystniejsze zostały wybrane oferty:

 Oferta nr 1  –  Teresa Bednarz

Oferta nr 2 – Beata Kostkiewicz

  Z oferentami zostaną zawarte umowy na udzielanie świadczeń.

 

                                                                                        KOMENDANT

                                         cz.p.o. ppłk mgr Jarosław NARLOCH

Pliki

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2017-02-16, :13:54:32

Czas modyfikacji: 2017-02-24, :09:11:42

Ilość odsłon: 962