Przetarg

konkurs ofert na wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych M/3/6/2015

termin składania ofert:

06.07.2015.

Pliki

Znak sprawy: M /3 /6/2015                                                                    Szczecin, dnia 23.06.2015r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

KOMENDANT

109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZCZECINIE

na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015  poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., nr 164, poz.1027 z późn. zm.)

 

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE NA

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE WYKONYWANIA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH i LABORATORYJNYCH PACJENTOM 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ W SZCZECINIE ORAZ NA POTRZEBY ORZECZNICTWA REJONOWEJ WOJSKOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

 

  1. Nazwa oraz adres Udzielającego Zamówienia:

109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ

ul. Piotra Skargi 9-11

70-965 Szczecin

tel. 91 810 58 00; fax. 91 810 58 02

Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w

zakresie wykonywania badań diagnostycznych i laboratoryjnych pacjentom 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie oraz na potrzeby orzecznictwa Rejonowej Wojskowej komisji Lekarskiej w Szczecinie, których rodzaje i liczbę określa formularz cenowy stanowiący załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert.

Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.

  1. Miejsce, termin, w którym można zapoznać się ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu             i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy oraz miejsce, w którym można otrzymać obowiązujący formularz oferty: Marketing, w godz.8.00 – 14.30, od poniedziałku do piątku, tel. 91 810 59 88, do dnia 06.07.2015r. i do pobrania na stronie internetowej www.109szpital.pl.
  2. Miejsce i termin składania ofert: Kancelaria Ogólna Udzielającego Zamówienia do dnia 06.07.2015r. do godz. 11.30
  3. Miejsce i termin otwarcia ofert: Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Piotra Skargi 9-11, dnia 06.07.2015r., godz. 12.00
  4. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Wyniki zostaną zamieszczone na stronie internetowej i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Udzielającego Zamówienia.
  5. Odwołanie konkursu ofert, przesunięcie terminu składania ofert: Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu rozpoczęcia i rozstrzygnięcia konkursu bądź jego unieważnienia.
  6. Składanie protestów i odwołań dotyczących konkursu:

Oferentowi przysługuje prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 i 27 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015  poz. 618) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

                                                                                                 KOMENDANT

                                                                                           płk mgr Marcin SYGUT

Pliki
Data Tytuł Rozmiar
13/07/2015 Wyniki M 3 6 2015 758 Kb
02/07/2015 Pytania I Odpowiedzi Do SWKO Nr 2 813 Kb
30/06/2015 Pytania I Odpowiedzi Do SWKO Nr 1 M 3 6 2015 1013 Kb
30/06/2015 Załącznik Nr 3 Formularz Cenowy Po Modyfikacji Nr 1 57 Kb
23/06/2015 Ogłoszenie O Konkursie Na Badania Diagnostyczne I Laboratoryjne M 3 6 2015 68 Kb
23/06/2015 SWKO Na Badania Diagnostyczne I Laboratoryjne M 3 6 2015 56 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Konkursu 24 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 2 Oferta 24 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 3 Formularz Cenowy 56 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 4 Oświadczenie 22 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 5 Wykaz Podwykonawców 22 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 6 Wzór Umowy Dla Zadania 1 94 28 Kb
23/06/2015 Załącznik Nr 7 Wzór Umowy Dla Zadania 95 97 26 Kb

Wytworzył:

Udostępnił: Monika Brzezińska

Modyfikował: Monika Brzezińska

Czas wytworzenia: 2015-06-23, :12:47:46

Czas modyfikacji: 2015-06-23, :13:03:10

Ilość odsłon: 1815